ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บัญชี
จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

สวัสดิการ
1. สวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายแรงงาน ( ลากิจ / ลาป่วย / ลาต่างๆ )
2. การปรับเงินเดือนประจำปี ตามผลประกอบการฯ
3. โบนัสตามผลประกอบการและผลงานของพนักงาน
4. วันหยุดประเพณีประจำปี
5. วันพักร้อน ปีละ 6 วัน
6. ประกันสังคม
7. สัมมนานอกสถานที่ประจำปี
8. การช่วยเหลืองานศพครอบครัว ( บิดา, มารดา, บุตร, คู่สมรส ) ของพนักงาน
9. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานเจ็บป่วย นอนพักรักษาที่โรงพยาบาล
10. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้
11. เงินช่วยเหลือการเดินทาง+เบี้ยเลี้ยง เพื่อปฏิบัติงาน
12. การตรวจสุขภาพประจำปี
13. เงินสะสมพนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลและเข้าใจระบบบัญชี

สมัครตำแหน่งนี้

BDSTRAWS CONTACT
สมัครงาน