เราจะไม่หยุดคิด เพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดไป และจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อการย่อยสลายตามธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

หลอดน้ำดื่มที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลากหลายรูปทรง ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ มีหลากหลายรูปแบบและสีสรรให้เลือก
หลอดน้ำดื่มหลากหลายรูปทรง ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ มีหลากหลายรูปแบบและสีสรรให้เลือก
BDSTRAWS CONTACT
สินค้า