เราจะไม่หยุดคิด เพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดไป และจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อการย่อยสลายตามธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

BD Straws
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากเทคโนโลยีการผลิตชั้นนำ เพื่อให้คุณมั่นใจในการใช้งาน
OTHER
ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี มีหลากหลายให้เลือก
BDSTRAWS CONTACT