เราจะไม่หยุดคิด ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เราจะไม่หยุดคิด ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท บีดีสตรอว์จำกัด : ผู้ผลิตหลอดดูดครื่องดื่ม ครบวงจรและมีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์มากกว่า 35 ปี บริษัท บีดีสตรอว์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างผู้ผลิตหลอดดูดครื่องดื่มชั้นนำของประเทศไทย กับผู้ผลิตเครื่องจักรการผลิตหลอดที่มีความเชื่ยวชาณจากประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 ซึ่งทางบริษัทได้นำเอาเทคโนโลยีไหม่ๆรวมถึงการพัฒนาความลามารถในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำไห้เพิ่มกำลัง การผลิตและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยจุดแข็งนี้เองทำให้บริษัทฯเป็นผู้นำด้านการผลิตหลอดดูด เครื่องดื่มชั้นนำของประเทศไทย

Environmentally Friendly Products

GREEN PRODUCT

• Bio Drinking Straws OXO Straws,PLA Straws,Paper Straws
• LAB TEST OF PRODUCT
• Certification of Product ASTM D6400,EN13432,AS5810

BIO INNOVATION

• Cost Down
• Machine Development
• HRD Model
• Training Center

GREEN FACTORY

• Green Industry L5
• Green Energy
• Eco Industry
• Green Culture
• Green Logistic
• Green Code of Conduct
• Green Image CSR

GREEN PROCESS

• Clean Technology
• Green Productivity
• Waste Management
• Product Life Cycle

GREEN PRODUCT

• Bio Drinking Straws OXO Straws,PLA Straws,Paper Straws
• LAB TEST OF PRODUCT
• Certification of Product ASTM D6400,EN13432,AS5810

BIO INNOVATION

• Cost Down
• Machine Development
• HRD Model
• Training Center

GREEN FACTORY

• Green Industry L5
• Green Energy
• Eco Industry
• Green Culture
• Green Logistic
• Green Code of Conduct
• Green Image CSR

GREEN PROCESS

• Clean Technology
• Green Productivity
• Waste Management
• Product Life Cycle

OUR CERTIFICATE

Domestic Customers

BDSTRAWS CONTACT