บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด สำนักงานใหญ่
โรงงาน 50/1 หมู่ 13 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลท่าช้าง
อำเภอเมือง นครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทร : 037-320-317-8 แฟกซ์ :037-320-261
อีเมล์ :center_ny@bdstraws.com :bdstraws@gmail.com

สำนักงานบางพลี
69/54 หมู่6ชอย กิ่งแก้ว 54 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร 02-738-4700-5 แฟกซู : 02-738-4708-9
อีเมล่ :sales@bdstraws.com ; bdstraws@gmail.com

ติดต่อสอบถาม
Total Website Visits: 1262
footer2