เราจะไม่หยุดคิด ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

We will not stop thinking and continuously create new innovation which is compostable back to the nature with modern manufacturing technology and environment friendly products.

BD Straws Co.,Ltd. : More than 39 years experiences of drinking straw manufacturer.
“BD Straws Co.,Ltd”, a Thai-South Korea joint venture company, was first established since 1980. We always develop our organization and take up new technology as well as further developments that made our total productivity to be enhanced and fruitfully grew. With strong and progressive leadership viewpoint, BD Straws Co., Ltd. is renowned as one of the top-leading straw specialist, designer, manufacturer and exporter in Thailand

Environmentally Friendly Products

GREEN PRODUCT

• Bio Drinking Straws OXO Straws,PLA Straws,Paper Straws
• LAB TEST OF PRODUCT
• Certification of Product ASTM D6400,EN13432,AS5810

BIO INNOVATION

• Cost Down
• Machine Development
• HRD Model
• Training Center

GREEN FACTORY

• Green Industry L5
• Green Energy
• Eco Industry
• Green Culture
• Green Logistic
• Green Code of Conduct
• Green Image CSR

GREEN PROCESS

• Clean Technology
• Green Productivity
• Waste Management
• Product Life Cycle

GREEN PRODUCT

• Bio Drinking Straws OXO Straws,PLA Straws,Paper Straws
• LAB TEST OF PRODUCT
• Certification of Product ASTM D6400,EN13432,AS5810

BIO INNOVATION

• Cost Down
• Machine Development
• HRD Model
• Training Center

GREEN FACTORY

• Green Industry L5
• Green Energy
• Eco Industry
• Green Culture
• Green Logistic
• Green Code of Conduct
• Green Image CSR

GREEN PROCESS

• Clean Technology
• Green Productivity
• Waste Management
• Product Life Cycle

OUR CERTIFICATE

Domestic Customers

BDSTRAWS CONTACT
หน้าหลัก - English