OUR ACTIVITIES

กิจกรรมดีๆของเรา

กิจกรรมมอบของ และเลี้ยงอาหาร
ผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกันมอบของใช้ และร่วมกันเลี้ยงอาหารน้อง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก
กิจกรรมมอบของ และเลี้ยงอาหาร
ผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกันมอบของใช้ และร่วมกันเลี้ยงอาหารน้อง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

OUR ACTIVITIES

กิจกรรมดีๆของเรา

กิจกรรมมอบของ และเลี้ยงอาหาร
ผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกันมอบของใช้ และร่วมกันเลี้ยงอาหารน้อง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก
กิจกรรมมอบของ และเลี้ยงอาหาร
ผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกันมอบของใช้ และร่วมกันเลี้ยงอาหารน้อง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก