OUR ACTIVITIES

กิจกรรมดีๆของเรา

กิจกรรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชน
ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด โดยมีโรงเรียนประจำจังหวัดนครนายกจำนวน 4 โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชน
ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด โดยมีโรงเรียนประจำจังหวัดนครนายกจำนวน 4 โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

OUR ACTIVITIES

กิจกรรมดีๆของเรา

กิจกรรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชน
ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด โดยมีโรงเรียนประจำจังหวัดนครนายกจำนวน 4 โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขัน กีฬาเยาวชน
ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด โดยมีโรงเรียนประจำจังหวัดนครนายกจำนวน 4 โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน