OUR ACTIVITIES

กิจกรรมดีๆของเรา

ทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี
ผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านบุ่ง ประจำจังหวัดนครนายก