Loading...
หมวดหมู่:

หลอดช้อนกร...

ขายเป็นห่อ หนึ่งห่อมีประมาณ xxx อัน และเป็นแบบคละสี

หลอดช้อนกระดาษ  คุณภาพเยี่ยมทำจากพลาสติกเกรดดี ใช้สำหรับน้ำดื่มเย็น  เหมาะสำหรับครอบครัวทั่วไป ร้านค้า ร้านอาหาร